Ježíš jako příklad svobody

Proč dal Bůh člověku svobodu? Co tím myslel? Co tím riskoval? Ježíš jako příklad svobody.

2. Korintským 5: 17
Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

 

Přehraj soubor

  Stanislav Kaczmarczyk

  2. Korintským 5: 17

  2019

  Sejšn pro mladé

  tematická přednáška

  čeština