Jak zvěstovat evangelium ve „stínu“ náročných textů Starého zákona?

Náročné texty: 1) vyhlazovací války, 2) zlořečení, 3) vyvolení Izraele proti jiným národům

 

Přehraj soubor

  Pavel Hanes

 

  2013

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  slovenština