Jak byt osvobozena od strachu z toho, co se může stát mým dětem, blízkým…

Téma přednášky: Jak byt osvobozena od strachu z toho, co se může stát mým dětem, blízkým…
Konference dívek a žen 2019

Přísloví 4: 23-27
Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život. Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost. Tvé oči ať hledí rovně, zpříma před sebe se dívej. Sleduj stopy svých nohou, všechny tvé cesty ať jsou pevné. Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.“

 

Přehraj soubor

  Judy a Milan Presburger

  Přísloví 4: 23-27

  2019

  Konference dívek a žen

  tematická přednáška

  slovenština