Hodnoty, které pomíjejí

 

Přehraj soubor

  Aleš Hejlek

  Filipským 3, 7-9

  2006

  XcamP

  biblický proslov

  čeština