Evoluce, nebo stvoření

Evoluční teorie je dnes prezentována jako tzv. vědecký názor vysvětlující vznik světa a také života na Zemi. Existují však dostatečné důkazy podporující tuto teorii? Tato otázka je hlavním předmětem přednášky, stejně jako předestření hlavních křesťanských alternativ k evoluční teorii – kreacionizmu a teorie inteligentního plánu (designu). V závěru přednášky jsou analyzovány dopady evoluční teorie do oblasti etiky a také zaujato stanovisko k tzv. teistické evoluci.

 

Přehraj soubor

  Štěpán Rucki

 

  2012

  XcamP

  tematická přednáška

  čeština