Duchovní růst

Biblické zamyšlení, opřené o texty Mal. 1, 1-3 a Fil. 3, 7-21, zaznělo na adventním setkání pracovníků.

 

Přehraj soubor

  Pavel Smilek

  Filipským 3, 7-21

  2019

  Adventní setkání pracovníků

  biblický proslov

  čeština