Čin lásky

Kázání v misijní stanici SCEAV v Bruntále dne 28. 2. 2010.

 

Přehraj soubor

  Bohdan Taska

  Marek 14, 3-9

  2010

  Kázání

  biblický proslov

  čeština