Andělé a démoni

A. Existence andělů a jejich charakteristika

B. Jejich seřazení (archandělé, cherubové, serafové)

C. Jejich služba (ve vztahu k Bohu, ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu, ve vztahu k věřícím ve Starém i Novém zákoně)

D. Vztah lidí a andělů

E. Anděl Hospodinův

F. Padlí andělé (satan, démoni)

G. Duchovní boj

H. Výzva k pokoře na závěr

 

Přehraj soubor

  Štěpán Rucki

 

  2014

  Biblické školení pracovníků

  tematická přednáška

  čeština