Kde končí víra a začíná pověra?

By | | No Comments

Žijeme stále v době, kde je kolem nás mnoho pověr, mýtů, esoterických dohadů a výkladů. Má to možná jiné formy, než před léty, ale podstata je stejná. Proniká do našeho osobního vztahu s Bohem a může ovlivnit i naše společenství a někdy i s vážnými důsledky. Co je to vlastně víra v Boha, Ježíše Krista, Ducha Svatého? Dá se něco tak složitého slovy vystihnout? A co je to pověra? Umíme to rozlišit? Je to vůbec problém křesťanů? Jak se může dostat pověra do našeho myšlení, jednání, do našeho života? Jak se stavět k „pověrčivosti“. Je pověra něco zlého a závažného anebo je třeba být velkorysým a tolerantním. Kořeny různých pověr a následky. Pokud si s tím nevíš rady, přijď a pokud si myslíš, že jsi v této oblasti „v pohodě“ přijď také, bude to dobře…

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text J 20, 27-29: „Potom řekl Tomášovi: Vložiž prst svůj sem, a viz ruce mé, a vztáhni ruku svou, a vpusť v bok můj, a nebudiž nevěřící, ale věrný. I odpověděl Tomáš a řekl jemu: Pán můj a Bůh můj! Dí jemu Ježíš: Žes mne viděl, Tomáši, uvěřil jsi. Blahoslavení, kteříž neviděli, a uvěřili.“

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text 1 J 5,20: „Všecko zajisté, což se narodilo z Boha, přemáhá svět; a toť jest to vítězství, kteréž přemáhá svět, víra naše.“

Každý z nás se narodil fyzicky a osvědčuje to rodný list. Stejně tak je třeba narodit se duchovně a osvědčuje to činná víra.