was successfully added to your cart.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 25,21: “ I řekl mu pán jeho: To dobře, služebníče dobrý a věrný, nad málem byl jsi věrný, nad mnohem tebe ustanovím. Vejdiž v radost pána svého.“

Povzbuzení k vytrvalosti a věrnosti s poukázáním na příklad Mistra Jana Husa.

Já ve tvém věku – 1. slovo

By | | No Comments

Deuteronomium 4: 9
Jenom si dej pozor a velice se střez zapomenout na věci, které jsi viděl na vlastní oči, aby nevymizely z tvého srdce po všechny dny tvého života. Seznam s nimi své syny i vnuky.