Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Sk 4, 12: „A neníť v žádném jiném spasení; neboť není jiného jména pod nebem daného lidem, skrze kteréž bychom mohli spaseni býti.“

Kázání k památce reformace a založení chrámu.

Poukázání na Ježíše jako jediného Spasitele, svrchovaného Pána a toho, jehož druhý příchod církev očekává.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Lk 19,10: „Nebo přišel Syn člověka, aby hledal a spasil, což bylo zahynulo.“

Kázání na Den horníků.

(Druga połowa kazania po polsku.)

 

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 13,30: „Nechte ať obé spolu roste až do žně. A v čas žně dím žencům: Vytrhejte nejprv koukol a svažte jej v snopky k spálení, ale pšenici shromažďte do stodoly mé.“

  1. V množství nemusí být pravda
  2. Křesťan musí být bdělý
  3. Jen Kristus může proměnit koukol v pšenici