Za co stojím? A kdo jsem?

By | | No Comments

V semináři budeme řešit problém vlastní hodnoty, vlastní identity. Náš život je jako příběh, utváří se určitým způsobem. Na druhou stranu to jsou příběhy jiných lidí, které formují naše odpovědi na otázky typu: Za co stojím? Kdo jsem? Jakou mám hodnotu?

Vyplatí se to?

By | | No Comments

Tuto otázku si klademe téměř každý den. Umíme ale zhodnotit, co má pro nás cenu a co ne? Podle jakých kritérií se rozhodujeme a do čeho vkládáme naši naději? Rozhodujeme se vždy správně a umíme nést následky našich rozhodnutí?

Je mi patnáct, a co dál

By | | No Comments

Co se to se mnou děje? Rodiče mě nechápou a já přece musím udělat něco super, takovou menší díru do světa. A co Pán Bůh, rozumí mi vůbec? Jak to poznám? Když se mnou cítí, může mi také pomoci? Jak se na to mohu spolehnout? Co dělat, aby mé pocity se mnou nevláčely? Co podniknout, aby to mělo smysl? Bez dobré party to asi nepůjde, ale jak si být jist, že je to dobrá parta? Jak nebýt v dobrém kolektivu zátěží, ale přínosem? Co dělat pro růst osobní i společnosti, ve které žiji?

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Sk 7,56: „I řekl [Štěpán]: Aj, vidím, nebesa otevřená a Syna člověka stojícího na pravici Boží.“

  1. „Kádrový posudek“ svatého Štěpána
  2. Smysl života svatého Štěpána
  3. Odchod svatého Štěpána z tohoto světa

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Zj 22,13: „Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, první i poslední.“

Příklad o lidech-nulách a Kristu-jedničce. Smysl života jednotlivce i smysl dějin závisí na poměru k Ježíši Kristu.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text 1 Te 4, 15-18: „Toto zajisté vám pravíme slovem Páně, že my, kteříž živi pozůstaneme do příchodu Páně, nepředejdeme těch, kteříž zesnuli. Nebo sám ten Pán s zvukem ponoukajícím, s hlasem archanděla a s troubou Boží sstoupí s nebe, a mrtví v Kristu vstanou nejprvé. Potom my živí pozůstavení spolu s nimi zachváceni budeme do oblaků, vstříc Pánu v povětří, a tak vždycky se Pánem budeme. A protož potěšujte jedni druhých těmito slovy.“

Velikonoční kázání.

O smyslu křesťanského života a křesťanově naději.