Biblické pojetí člověka a jeho deformace duchem času

By | | No Comments

Bible nám zjevuje, že člověk byl stvořen Bohem k obrazu Stvořitele a to ve dvou podobách, jako muž a žena. Evoluční teorie zpochybnila stvoření člověka a poskytla zdánlivou alternativu k vysvětlení jeho vzniku. Přijetí evolučního původu člověka má však hluboké dopady např. pro chápání chování člověka nebo v oblasti morálky. Navíc akceptace evolučních myšlenek popř. pokusy o jejich syntézu v podobě teistické evoluce v některých církevních kruzích také kriticky ovlivňuje chápání základních otázek týkajících se spasení člověka. Např. zpochybnění existence historického Adama vede k zpochybnění Kristova díla spasení. V přednášce zazní některé nejaktuálnější vědecké objevy z posledních let, které významně zpochybňují neodarwinistické chápání vzniku člověka.

Další oblastí, která deformuje biblické pojetí člověka, jsou některé sekulární psychologické koncepce, rovněž široce přijímané v některých církevních kruzích. Krátce se věnujeme zejména otázce tzv. viktimizace (vzniku oběti), kdy za všechny psychické problémy má být odpovědno okolí člověka, zejména rodiče. Jak tento přístup koresponduje s biblickým pojetím člověka a kam může jeho přijímání vést?

Co ti ve škole neřeknou… čím křesťany klame „populární psychologie“

By | | No Comments

… aneb, co se asi nedozvíš z časopisů, internetu, facebooku, twittru, blogu, televize, radia. Komplexnější rozbor tzv. „populární psychologie“, její moci a vlivu. Kdo ji má v rukou a k čemu slouží? Jaké má zdroje, kdo ji produkuje a jaké může mít důsledky. Komu slouží? Jak může ovlivňovat křesťany, křesťanské prostředí, církve a v ní všechny generace, především mladé. Má něco společného s nábožensko- filozofickým hnutím New Age a nebo je to zase jeden ze strašáků a nebo hoax? Praktické ukázky a odkazy, na co si dát pozor…