was successfully added to your cart.

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Mt 6,20: „Ale skládejte sobě poklady v nebi, kdež ani mol ani rez nekazí, a kdež zloději nevykopávají ani nekradou.“

1) Nebeský Otec je bohatý  na poklady, proto nezoufej

2) Máš ten poklad v nebi, který Ježíš nabízí, i ty?

Kázání

By | | No Comments

Kázání na text Zj 22,13: „Jáť jsem Alfa i Oméga, počátek i konec, první i poslední.“

Příklad o lidech-nulách a Kristu-jedničce. Smysl života jednotlivce i smysl dějin závisí na poměru k Ježíši Kristu.

Uspořádej si svůj žebříček hodnot (Kázání na hoře – Mt 6,19-34)

By | | No Comments


Budeme mluvit o pokladech našich srdcí. Jaké poklady se v našich srdcích skrývají? Nebo lépe řečeno, u kterých pokladů se naše srdce zdržují? Jakou tyto poklady mají hodnotu? A kde v těchto pokladech má místo Kristus? Žel, pohledem na dnešní viditelnou církev nevidíme téměř žádný rozdíl od dnešního světa. Co můžeme dělat proto, abychom se odlišili? Jak usilovat o poklady, které mají trvalou hodnotu? Na tyto otázky budeme hledat odpovědi v Ježíšově Kázání na hoře.