Fair play ve vztahu k Bohu

By | | No Comments

Jak být čestný a poctivý ve vztahu k Pánu Bohu:

Zkoumání života víry muže ve světle 7 otázek:
1) Rozhodl jsem se pro život s Kristem?
2) Udržuji s Kristem osobní vztah?
3) Důvěřuji Božím zaslíbením?
4) Miluji svého Pána?
5) Šířím v tomto světě Jeho slávu?
6) Šířím Jeho poselství spásy?
7) Směřuji stále k cíli, který nám Pán určil?

Textový podklad přednášky je ke stažení zde.

Stránky Křesťanské konference pro muže naleznete zde. Převzato se souhlasem autora přednášky.

Jak prowadzić uświęcone życie

By | | No Comments

Wykład na konferencji międzynarodowej na temat „Bojaźń Boża i uświęcone życie“, która odbyła się w Śmiłowicach w dniu 24 listopada 2018 r.

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

Ospravedlnění a posvěcení – v čem jsou rozdílné a v čem je jejich těsná návaznost

By | | No Comments

Proslov na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

A. Ospravedlnění (Bůh Stvořitel učinil všechno velmi dobré. — Hospodin Bůh stanovil pravidla. — Boží zákon není schopen dodržet žádný člověk. — Je ospravedlnění možné a nutné? — Bůh je iniciativním dárcem ospravedlnění v Ježíši Kristu. — Jak má vypadat život ospravedlněného? — Co nám Bůh dává s ospravedlněním? — Shodují se luteráni a římští katolíci v učení o ospravedlnění?

B. Posvěcení (Ospravedlněný hříšník je povolán k posvěcení. — Posvěcení je podmínkou účasti v Božím království. — Posvětitelem je Pán Bůh. — Jak můžeme posvěcovat Pána Boha my? — Příklady. Jak zápasil o posvěcený život Martin Luther?

 

Jaké účinky má v životě křesťana přijetí evangelia?

By | | No Comments

Biblický pozdrav ředitele Českého biblického institutu Lance Robertse na mezinárodní konferenci na téma „Boží bázeň a posvěcený život“, konané ve Smilovicích dne 24. listopadu 2018.

Čtverý účinek evangelia na křesťany v církvi v Tesalonice: 1) touha napodobování Krista (1 Te 1, 6), — 2) ochota trpět pro Krista (1 Te 2, 14), — 3) prožívání radosti v Kristu (1 Te 1, 6), — 4) skutečnost, že se stali vzorem následování pro druhé (1 Te 1, 7).