was successfully added to your cart.

Leopold Marcin Otto

By | | No Comments

Přednáška v rámci biblického školení pracovníku 2018/2019

Svědectví o Božím služebníkovi. Opozice vůči liberální teologii.
Vyznavačství všedního dne. 200 let od narození Leopolda Marcina Otta

Kázání / Kazanie

By | | No Comments

Slavnostní kázání o dvou částech, pronesené v Albrechticích u Českého Těšína k 32. výročí posvěcení kostela a 30. výročí založení sboru (1980).

  1. část: na text Ž 103, 2: „Dobrořeč duše má Hospodinu, a nezapomínej se na všecka dobrodiní jeho.“ (0:00 – 8:30)
  2. część: na tekst J 11, 28-29: „A to rzekłszy [Marta] szła i potajemnie zawołała Maryję, siostrę swoję, mówiąc: jest tu nauczyciel, i woła cię. Ona skoro usłyszała, wnet wstała i szła do niego. „ (8:40 – 28:18)

Dějiny evangelíků na Těšínsku. Svědectví – poučení – odkaz.

By | | No Comments

Autor se úvodem ptá, co pro nás znamená víra v Ježíše Krista a jaké poselství nám přináší reformační tradice na Těšínsku. Dále pohovoří o pronásledování protestantů za protireformace, o toleranci a době svobody s výhledem k roku 1918. Nakonec poukáže na odkaz evangelické církve v tomto regionu a na protestantské impulzy, které nás vedou k zachování reformačního dědictví. Písmo – tradice – duch našich otců: to je budoucnost naší církve.