Časopis IDEA

O čtvrtletníku IDEA

Časopis Idea je čtvrtletníkem, který vychází od roku 2000 v nákladu 500 ks pro vnitřní potřebu KS-SCh. Časopis připravuje šestičlenná redakční rada pod vedením Zbyška Kalety a Štěpána Ruckého.

Vybrané články z čísel 1-26

Plné texty čísel 27-78