All Posts By

Lukáš Niemczyk

Nejnovější přednáška v multimediální knihovně

By | Aktuality, Novinky | No Comments

Přednáška z Biblického školení pracovníku na téma Boží základ, přednášející Martin Piętak. Vyvolení, posvěcení, autorita Písma.
Dvě strany jedné mince: 2 Timoteovi 2-3
A ty, můj synu, buď silný milostí Krista Ježíše, a co jsi ode mne slyšel před mnoha svědky, svěř to věrným lidem, kteří budou schopni učit zase jiné. Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše.