was successfully added to your cart.

Křesťanské společenství

Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Mouka ve džbánu nedojde a oleje ve džbánku nebude nedostatek až do dne, kdy dá Hospodin déšť na povrch země.

(1. Královská 17, 14)

Kdo jsme a co děláme?

Na půdě evangelické církve augsburského vyznání na Těšínsku působilo v minulých staletích několik probuzeneckých hnutí. Na začátku 20. století se mezi tato hnutí zařadilo společenstevní hnutí. K zajištění jeho činnosti byl roku 1906 založen v Těšíně spolek „Křesťanské společenství“.

V době totalitních režimů přes všechny zákazy jeho činnosti hnutí působilo dále pod názvem „Misijní práce“. Změna politického režimu umožnila roku 1991 zastřešení činnosti hnutí občanským sdružením „Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska“, jehož činnost pokračuje jako činnost spolku s názvem „Křesťanské společenství, z. s.“.

Aktuality

Co se chystá?

31. 5. 2019
4. 6. 2019
 • Duchovní rekreace (nejen) seniorů

  Kdy: 4. 6. 2019 - 8. 6. 2019 @  / Kde:  Karmel, Smilovice 79, 739 55 Smilovice, Česko

  Heslo: Žijme z moci Božího Ducha
  Zahájení v 9.00 hod. Ukončení kol. 13.00 hod.
  Přihlašovat se lze do 30. 5. 2019 u J. Slámy.
  Cena za celý pobyt: 1600 Kč

   

  Více podrobností

21. 6. 2019
22. 6. 2019
 • Poslední kapka

  Kdy: 22. 6. 2019 @ 09:00 - 15:00 / Kde:  Karmel, Smilovice 79, 739 55 Smilovice, Česko
   

  Více podrobností

23. 6. 2019