was successfully added to your cart.

Křesťanské společenství

Neboť toto praví Hospodin, Bůh Izraele: Mouka ve džbánu nedojde a oleje ve džbánku nebude nedostatek až do dne, kdy dá Hospodin déšť na povrch země.

(1. Královská 17, 14)

Kdo jsme a co děláme?

Na půdě evangelické církve augsburského vyznání na Těšínsku působilo v minulých staletích několik probuzeneckých hnutí. Na začátku 20. století se mezi tato hnutí zařadilo společenstevní hnutí. K zajištění jeho činnosti byl roku 1906 založen v Těšíně spolek „Křesťanské společenství“.

V době totalitních režimů přes všechny zákazy jeho činnosti hnutí působilo dále pod názvem „Misijní práce“. Změna politického režimu umožnila roku 1991 zastřešení činnosti hnutí občanským sdružením „Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska“, jehož činnost pokračuje jako činnost spolku s názvem „Křesťanské společenství, z. s.“.

Aktuality

3 days ago

Křesťanské společenství, z. s.

Již jsme opakovaně informovali o vydání prvního českého překladu Lutherova stěžejního díla "O zotročené vůli". Na webu vydavatele se můžete seznámit s článekm M. Wernische, který přibližuje zajímavé okolnosti vzniku této knihy.Martin Luther - reformátor a humanista
Martin Wernisch
Před střetem
Je tomu právě pět set let od doby, kdy nadšení čtenáři začali jeden druhému posílat teze, jež se zabývaly problémem obchodování s odpustky, tehdy palčivě aktuálním.[1] Osvětlovaly jej nezvyklým, pronikavým, a také osvobozujícím způsobem. A budily tudíž zájem i o svého autora, o němž ne každý již něco slyšel. K disputaci je předkládal profesor theologie Martin Luther. Do té doby byl jen málo znám za hranicemi svých domácích prostředí, to jest především wittenberské university, kde učil, a augustiniánského řádu, jehož byl tou dobou členem. Ale v tomto ohledu nastávala pronikavá změna. Nyní se na něho obrátila světla ramp. I dosti ostrá, protože ti, jejichž obchodů se dotkl, se ho pokusili umlčet jako „kacíře“. Nenechal se tím zastrašit, naopak vrhal světlo Kristova evangelia i do dalších temných koutů dobových církevních poměrů, a stal se tak apoštolským vůdcem k jejich obecné obnově.
Pokračování:
www.poutnikovacetba.cz/nove-knihy/martin-luther-reformator-a-humanista.html
... See MoreSee Less

View on Facebook

Jedna škola ještě nezačala... Chcete-li se v tomto roce hlouběji seznámit s Písmem, neváhejte a přihlaste se do 30. 9. na Biblickou školu Timoteus. Program a další potřebné informace zde: ks-sch.cz/aktivity/#timoteus ... See MoreSee Less

View on Facebook

Co se chystá?

5. 10. 2019
 • Poslední kapka

  Kdy: 5. 10. 2019 @ 09:00 - 15:00 / Kde:  Karmel, Smilovice 79, 739 55 Smilovice, Česko
   

  Více podrobností

11. 10. 2019
 • Resolved (konference)

  Kdy: 11. 10. 2019 - 13. 10. 2019 @  / Kde:  Bystřice, 739 95 Bystřice, Česko
   

  Více podrobností