Křesťanské společenství

Neboť vy všichni jste synové světla a synové dne. Nepatříme noci ani tmě. Proto tedy nespěme jako ti ostatní, nýbrž buďme bdělí a střízliví. Vždyť ti, kdo spí, spí v noci, a ti, kdo se opíjejí, opíjejí se v noci. My však, kteří patříme dni, buďme střízliví, oblečeni v pancíř víry a lásky a v přilbu naděje spasení.

(1. Tesalonickým 5, 5-8)

Živý přenos

Kdo jsme a co děláme?

Na půdě evangelické církve augsburského vyznání na Těšínsku působilo v minulých staletích několik probuzeneckých hnutí. Na začátku 20. století se mezi tato hnutí zařadilo společenstevní hnutí. K zajištění jeho činnosti byl roku 1906 založen v Těšíně spolek „Křesťanské společenství“.

V době totalitních režimů přes všechny zákazy jeho činnosti hnutí působilo dále pod názvem „Misijní práce“. Změna politického režimu umožnila roku 1991 zastřešení činnosti hnutí občanským sdružením „Křesťanské společenství – Społeczność Chrześcijańska“, jehož činnost pokračuje jako činnost spolku s názvem „Křesťanské společenství, z. s.“.

Aktuality

Facebook

7 days ago

Křesťanské společenství, z. s.

Z modlitebních námětů na Modlitební konferenci 12. 1. v Třinci: ... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook

Srdečně zveme na další setkání Biblické školy pracovníků v sobotu 11.1.2020.

Martin Tomala se v úvodní biblické přednášce bude věnovat tématu Kázni a konfliktům ve sboru čili neradostným, ale neodmyslitelným projevům církevního života na základě 4.kapitoly prvního listu Timoteovi.

Stanislav Piętak v bloku věnovaném Janu Amosu Komenskému se bude zabývat podobnostem a rozdílům mezi „učitelem národů“ a „našim“ Jiřím Třanovským. Téma přednášky je výmluvné: J.A.K. a Jiří Třanovský. Stejná doba, podobná protivenství a pronásledování, jiné závěry. V čem si jsou podobní a v čem odlišní?

Setkání začíná v 17.00 v Českém Těšíně, Na Nivách v budově Církevní rady.

Těšíme se na Vás.

Tým BŠP
... See MoreSee Less

View on Facebook

2 weeks ago

Křesťanské společenství, z. s.

Konference pro pracovníky s dětmi, letos s titulem "Svíce, nebo ohňostroj?" se bude konat v sobotu 18. ledna 2020 v Komorní Lhotce.
Řekněte svým známým!
Přihlašujte se do neděle 12. ledna.
... See MoreSee Less

View on Facebook

Co se chystá?

24. 1. 2020
 • Louč I.

  Kdy: 24. 1. 2020 - 26. 1. 2020 @  / Kde:  Malenovice, 739 11 Malenovice, Česko
   

  Více podrobností

 • Rada KS (Dvacítka)

  Kdy: 24. 1. 2020 @ 18:00 - 21:30 / Kde: 
   

  Více podrobností

1. 2. 2020
8. 2. 2020
 • Poslední kapka

  Kdy: 8. 2. 2020 / Kde: 
   

  Více podrobností

 • Konference pro muže

  Kdy: 8. 2. 2020 @ 07:30 - 16:30 / Kde:  Třinec, Česko

  Ústřední téma: Tah na bránu
  Na letošní konferenci pro muže se budeme zabývat třemi charakteristikami správného chlapa. Budeme mluvit o pevnosti, pružnosti a čistotě. Že je to poněkud zvláštní spojení vlastností? Ano, je! Nicméně, tyto tři vlastnosti mají něco společného a pojí se to také s jedním populárním sportem. Ale více neprozradíme. Přijďte na letošní patnáctý ročník konference pro muže.

  Pozvání k řečnickému pultu přijali bratři Vladislav Blahut, Vlastimil Ciesar a Stanislav Grega.

   

  Více podrobností

15. 2. 2020